Kungcono Ukucabanga Kunokulwa

Kuthiwa isikhathi samanje yiso esingcono kunasemandulo, ngoba izimpi esasizilwa ngezikhali sesinamathuba amaningi okuzilwa ngamandla engqondo. Abanye bathi ipeni linamandla kunenkemba.Ngamanye amazwi kungcono ukubonisana nokuhlela kunokulwa ngamandla nendluzula.

“We are trained to fight with swords, with strength, and with blood. But when the thinking machines send an invisible enemy against us, how are we to defend ourselves or the rest of humanity.” – Swordmaster Istian Goss ( Dune: The Battle of Corrin by Brian Herbet & Kevin J. Anderson)

 

 

Published by greenankhworks

Revolutionary Lover of Green Ankhs, Ma'at, Poetry, Justice and Social Music

One thought on “Kungcono Ukucabanga Kunokulwa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Seasons As Teachers

Kevy Michaels

hotfox63

IN MEMORY EVERYTHING SEEMS TO HAPPEN TO MUSIC -Tennessee Williams

BRAINCHILD

gehadsjourney.wordpress.com

%d bloggers like this: