Indigenous Knowledge and Communication

Communication, Indigenous Languages and Power Relations Communicating ideas across the old boundaries of race, nations, regions and states has become increasingly well-organized since the dawn of the information era. While information systems have become more homogeneous, there remain multitudes of populace virtually untouched by the utilitarianism of information technology. A language is a carrier ofContinue reading “Indigenous Knowledge and Communication”

Ezokwelapha

Lapha melaphi Ukwelapha kulapha Ngisho ununtu ezimele lapha buqamama Ake selaphane Okwezelemani zinakekelana musa ukuma laphayana uzinyeza uzifinyeza woza khona lapha uma uzwa amahebezwi/zu kuthiwa kunenzuzo lapha-nalaphayana musa ukushesha uvume qapha, phahla uzwe ngomuzwa wangaphakathi Buza eThongeni Phila emoyeni ukuze uvuke ebuthongweni wembethe itshali labelaphi Ube muhle okwenyoni yezulu iphapha

Seasons As Teachers

Kevy Michaels

hotfox63

IN MEMORY EVERYTHING SEEMS TO HAPPEN TO MUSIC -Tennessee Williams

BRAINCHILD

gehadsjourney.wordpress.com