Umsebenzi Wamaciko

Okumelwe ukwenzeka ukuthi … Kumele sivuse Abantu emiqondweni. Ukuze senzenjalo futhi siphumelele kahle, nathi simelwe ukuthi sivuke. Lokhukuvuka noma ukuphaphama esikhuluma ngako lapha kungokwengqondo. kepha sidinga nokwakha imisebenzi, izindlela zokuphila nokuziphilisa. Ngakho ke, kubalulekile ukuthiu siqwashisane ngokubaluleka kwesimo sokuqonda esiphusile nesidingekayo ukuze sakhisane, sibambisane simoya munye. Ekwakhiweni kwemisebenzi eminye izodinga ubuchwepheshe obunhlobonhlobo. Ulwazi lwesimanje-manje lokukhandaContinue reading “Umsebenzi Wamaciko”

ReDefining Terms of Engagement

These kinds of conversations are great to have, I also love the fact that the analysis also comes from a Theological yet very logical perspective. The key to why we have posted this is for you to listen to the distinctions that the scholar makes regarding Ancestral Land, Spiritual Land and Land restoration etc EssentiallyContinue reading “ReDefining Terms of Engagement”

Poems of Persistence

If they give you ruled paper write the other way-Juan Ramón Jiménez

Sonia G Poetry Bandit

Stealing the words that float upon the air of silence that reflect upon me

AMERICA ON COFFEE

Americans' daily coffee ritual... Come right into our friendly, rhythmic ambiance, It’s a communal enjoin where you can always explore our breakfast, brunch and coffee selections.